Bảng giá sơn nhà quận Thanh Xuân

Dịch vụ Quy cách Đơn giá Bảo hành
Sơn Dulux 5 in 1 1 lót 2 phủ 55.000/m2 7 năm
Sơn Dulux Inspire 1 lót 2 phủ 40.000/m2 7 năm
Sơn Dulux lau chùi hiệu quả 1 lót 2 phủ 40.000/m2 7 năm
Sơn maxilite 1 lót 2 phủ 35.000/m2 7 năm
Sơn Dulux Weathershield 1 lót 2 phủ 60.000/m2 7 năm
Sơn Dulux Weathershield bóng 1 lót 2 phủ 65.000/m2 7 năm
Sơn Jotun 1 lót 2 phủ 40.000/m2 7 năm
Sơn Jotun Majestic 1 lót 2 phủ 50.000/m2 7 năm
Sơn Jotun dễ lau chùi 1 lót 2 phủ 45.000/m2 7 năm
Sơn kinh tế 1 lót 2 phủ 27.000/m2 5 năm
Sơn chống thấm 2 lớp 40.000/m2 5 năm
Sơn giả đá >10m2 255.000/m2 5 năm
Sơn giả gỗ >10m2 260.000/m2 5 năm

Gửi yêu cầu tư vấn    Tin tức xây dựng