Tag Archives: Thị trường bất động sản Việt Nam

Bộ xây dựng quyết liệt tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản Việt Nam

thị trường bất động sản Việt Nam

Trong thời gian tới, việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản sẽ trở thành một nhiệm vụ cấp bách đối với các Bộ, ngành và địa phương. Chúng cần tập trung vào việc giải quyết các vướng mắc theo nguyên tắc rằng mỗi cấp quyền trách nhiệm sẽ giải quyết các […]

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon