Tag Archives: sang tên sổ đỏ cho chồng khi vợ mất

Thủ tục sang tên sổ đỏ cho chồng khi vợ mất

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ hay thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy […]

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon