Phí thẩm định đồ án quy hoạch theo tỷ lệ % tổng chi phí đồ án

Phí thẩm định đồ án quy hoạch

Phí thẩm định đồ án quy hoạch sẽ được thu theo tỷ lệ % của tổng chi phí lập đồ án. Theo Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính, cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng sẽ phải nộp số tiền tương đương 2,8% chi phí lập đồ án quy hoạch nếu chi phí vượt quá 10.000 triệu đồng.

Phí thẩm định đồ án quy hoạch

Vừa ban hành Thông tư số 35/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023, Bộ Tài chính đã quy định các quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đồ án quy hoạch.

Thông tư này áp dụng cho người nộp phí, tổ chức thu phí, và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Người nộp phí đề cập đến cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Tổ chức thu phí đề cập đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng.

Mức thu phí được tính dựa trên tỷ lệ % trên tổng chi phí lập cho từng đồ án quy hoạch được đề nghị thẩm định (không bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Phí thẩm định đồ án quy hoạch

Đối với đồ án quy hoạch có chi phí lập đồ án không vượt quá 200 triệu đồng, mức thu phí là 12,3%. Đối với chi phí lập đồ án không vượt quá 500 triệu đồng, mức thu phí là 9,7%. Đối với chi phí lập đồ án không vượt quá 1.000 triệu đồng, mức thu phí là 7,5%. Đối với chi phí lập đồ án không vượt quá 2.000 triệu đồng, mức thu phí là 5,5%. Đối với đồ án quy hoạch có chi phí lập đồ án từ 10.000 triệu đồng trở lên, mức thu phí là 2,8%.

Trong trường hợp chi phí lập đồ án quy hoạch nằm trong khoảng giữa các mức chi phí quy định, mức thu phí sẽ được xác định dựa trên chi phí lập đồ án cận trên và cận dưới trong khoảng đó.

Đối với đồ án quy hoạch điều chỉnh theo quy định trong Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch:

Phí thẩm định đồ án quy hoạch
  • Trường hợp điều chỉnh tổng thể và phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt, mức thu phí là 100% mức thu phí theo quy định.
  • Trường hợp điều chỉnh không vượt quá quy mô diện tích hoặc dân số của đồ án đã được phê duyệt, mức thu phí là 80% mức thu phí quy định.
  • Trường hợp điều chỉnh cục bộ, mức thu phí là 50% mức thu phí quy định.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2023.

Bài viết đề xuất:

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất gạch ngói, gốm sứ ở Quảng Ninh

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 để quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật và phí thẩm định dự toán xây dựng. Đồng thời, Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 cũng đã được ban hành để quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon