Chậm tiến độ dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể

Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Tiến độ thi công dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể đang gặp nhiều khó khăn. Các gói thầu thi công đều đang diễn ra chậm chạp.

Dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể, một dự án trọng điểm, đang gặp khó khăn với việc thi công chậm tiến độ. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành vào năm 2024, nhưng đến nay nhiều gói thầu vẫn chưa thể tiến hành đúng tiến độ, gây nguy cơ lỡ hẹn.

Dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể

Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt thông qua Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 14/10/2020. Sở Giao thông Vận tải được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được ủy thác thực hiện dự án.

Dự án đường thành phố được xem là một trong những dự án trọng điểm, có tính liên kết vùng, theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định này giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 cho tỉnh Bắc Kạn.

Dự án xây dựng dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể có chiều dài 39km, được xếp vào loại đường cấp III miền núi và sử dụng mặt đường bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.337 tỷ đồng, với các đoạn đi qua phường Sông Cầu, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, xã Bằng Phúc huyện Chợ Đồn, và các xã Đồng Phúc, Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Ban Quản lý dự án đường thành phố Bắc Kạn đã chọn 12/12 nhà thầu xây lắp cho đoạn tuyến từ Km0 đến Km37+00 và đã thực hiện tạm ứng cho các nhà thầu này. Dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể được kế hoạch phải hoàn thành vào năm 2024. Tuy nhiên, đến nay, nhiều gói thầu đang gặp khó khăn trong việc thi công, gây nguy cơ lỡ hẹn về tiến độ.

Tìm kiếm nguyên nhân

Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Cuộc họp đánh giá tiến độ thi công ngày 8/5 đã cho thấy các gói thầu đoạn tuyến đang gặp chậm tiến độ, đặc biệt là gói thầu số 28. Nguyên nhân chủ yếu của việc này có thể chia thành khách quan và chủ quan, tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan chiếm ưu thế. Một số vấn đề cụ thể bao gồm:

  1. Quá trình triển khai thi công: Một số nhà thầu gặp hạn chế trong tổ chức thi công, không đủ máy móc, thiết bị, nhân sự và tài chính để tiến hành thi công các đoạn tuyến.
  2. Công tác quản lý và điều hành của Ban Quản lý dự án: Mặc dù Ban Quản lý dự án đã nỗ lực, nhưng vẫn tồn tại hạn chế trong việc kiểm soát hợp đồng xây dựng. Vai trò của chủ đầu tư trong việc xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh chưa được nâng cao, đặc biệt là trong việc chỉ đạo đơn vị tư vấn thực hiện điều chỉnh thiết kế.

Tóm lại, việc chậm tiến độ thi công của các gói thầu trên dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể chủ yếu do nguyên nhân chủ quan, bao gồm sự hạn chế trong tổ chức thi công của nhà thầu và các vấn đề trong quản lý, điều hành của Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư.

Tại cuộc họp này, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã phê bình tất cả các đơn vị nhà thầu thi công chậm tiến độ, đặc biệt là Công ty Cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông, Công ty TNHH Thành Minh và Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Hưng. Đơn vị tư vấn TEDI cũng đã bị phê bình lần thứ hai vì việc chậm trễ trong việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung của dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể.

Tin liên quan

Cầu treo xuyên núi cao nhất thế giới dài 2.980m ở Trung Quốc

Biện pháp khắc phục

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu các nhà thầu thi công chậm tiến độ thực hiện các biện pháp sau để giải quyết và khắc phục vấn đề:

  1. Rút kinh nghiệm: Các nhà thầu cần nghiêm túc rút kinh nghiệm từ những hạn chế gặp phải và áp dụng các biện pháp cải thiện để cải tiến tiến độ thi công.
  2. Huy động và bổ sung tài nguyên: Các nhà thầu cần khẩn trương huy động và bổ sung đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân sự và tài chính cần thiết để đảm bảo tiến độ thi công.
  3. Tăng cường tổ đội và mũi thi công: Các nhà thầu cần tăng cường tổ đội thi công và tăng cường mũi thi công để gia tăng năng lực thực hiện dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể.
  4. Lập lại biểu tiến độ thi công: Các nhà thầu phải lập lại biểu tiến độ thi công chi tiết và gửi Ban Quản lý dự án trước ngày 14/5/2023 để đảm bảo việc kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện theo quy định.
Dự án đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể

Những biện pháp này nhằm đảm bảo rằng dự án sẽ hoàn thành đúng thời gian cam kết và đảm bảo tiến độ thi công được cải thiện.

Các đơn vị tư vấn đã cam kết tăng cường công tác phối hợp và tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng. Đặc biệt, họ sẽ chú trọng vào việc điều chỉnh hồ sơ thiết kế để đảm bảo tiến độ chung của dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể.

Đơn vị tư vấn TEDI cần khẩn trương đưa ra phương án thiết kế cụ thể và giải quyết triệt để các vấn đề phát sinh. Họ không được để vấn đề kéo dài và gây khó khăn cho các đơn vị thi công trong quá trình triển khai.

Các biện pháp này sẽ đảm bảo rằng công tác điều chỉnh hồ sơ thiết kế được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời không ảnh hưởng tiêu cực đến tiến độ thi công của dự án.

Đơn vị tư vấn giám sát sẽ tăng cường công tác giám sát và kiểm tra hiện trường để đảm bảo chất lượng công trình. Họ sẽ nâng cao năng lực để giải quyết các vấn đề phát sinh và vướng mắc. Đồng thời, họ sẽ xây dựng và chuẩn hóa hệ thống quản lý dự án cho chủ đầu tư, nhằm đảm bảo việc thực hiện các thủ tục hành chính, trình tự, nghiệm thu và thanh toán thuận tiện, đơn giản hóa và tuân thủ quy định về công khai và minh bạch.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh: Nâng cao vai trò trách nhiệm, năng lực quản lý dự án của chủ đầu tư, khẩn trương giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc tại hiện trường của các nhà thầu thi công, nhất là các vấn đề về vị trí bãi đổ đất, đá thừa, phương án tiếp cận thi công; quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tư vấn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ theo yêu cầu, đặc biệt là chỉ đạo trong công tác điều chỉnh hồ sơ thiết kế.

Tập trung rà soát, kịp thời phát hiện và có giải pháp khắc phục, xử lý các vướng mắc, trường hợp phát sinh có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng, tạm ứng hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Kiểm soát chặt chẽ và quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng hợp đồng đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; chịu trách nhiệm trong việc quản lý, kiểm soát nguồn kinh phí tạm ứng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định.

Đối với Công ty Cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông, chủ đầu tư sẽ xem xét khả năng thực hiện và tình hình cải thiện tiến độ thực tế của đơn vị để đưa ra quyết định. Trong trường hợp đơn vị này không thể đảm bảo tiến độ và không có cải thiện đáng kể, chủ đầu tư sẽ xem xét các phương án cắt giảm hoặc điều chuyển khối lượng công việc, hoặc chấm dứt hợp đồng để đấu thầu lại.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng có thể yêu cầu thu hồi số tiền đã tạm ứng cho đơn vị này. Quyết định này sẽ được đưa ra dựa trên khả năng thực hiện và hiệu quả của Công ty Cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông.

Đối với các đơn vị còn lại (Công ty TNHH Thành Minh; Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Hưng; Công ty TNHH Đầu tư phát triển và thương mại Thiên An; Công TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư chợ Gỗ Tài Anh; Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68)

Về công tác quản lý, kiểm soát thực hiện hợp đồng xây dựng, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức rà soát các hợp đồng xây dựng đang thực hiện, kiểm soát chặt chẽ và quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí tạm ứng hợp đồng đảm bảo đúng mục đích, phát huy hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và thực hiện các thủ tục tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định.

Sở Xây dựng sẽ được giao chủ trì và tham mưu UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trong dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể. Điều này bao gồm việc thực hiện hợp đồng xây dựng và kiểm soát nguồn kinh phí tạm ứng của các chủ đầu tư.

Sở Xây dựng sẽ đảm bảo rằng các quy định và thủ tục liên quan đến hợp đồng xây dựng được thực hiện đầy đủ và chính xác. Họ sẽ cũng đảm bảo việc kiểm soát nguồn kinh phí tạm ứng được tiến hành một cách nghiêm ngặt, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên tài chính.

One thought on “Chậm tiến độ dự án đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể

  1. Pingback: Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng tạo sự phát triển bền vững - GTA Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon