Bình Định tăng cường phòng chóng đầu cơ bất động sản 2023

Đầu cơ bất động sản

Để tránh tình trạng giới đầu cơ bất động sản lợi dụng thổi giá và đẩy giá đất, UBND tỉnh Bình Định đã có nhiều biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý về giá đất và đất đai.

Đầu cơ bất động sản là gì?

Đầu cơ bất động sản là một hoạt động kinh doanh mua bán bất động sản (như đất, nhà, căn hộ, tòa nhà…) với mục đích kiếm lợi nhanh chóng thông qua việc mua bán hoặc đầu tư vào bất động sản. Thường thì các nhà đầu tư đầu cơ bất động sản sẽ mua vào một lượng bất động sản với giá thấp hơn so với giá thị trường và sau đó bán ra với giá cao hơn để thu lợi nhanh.

đầu cơ bất động sản

Các nhà đầu cơ bất động sản thường sử dụng các chiến lược giao dịch ngắn hạn để kiếm lợi nhanh chóng, ví dụ như mua vào bất động sản khi giá thấp, rồi sau đó bán lại khi giá tăng cao hơn. Hoặc đầu tư vào các dự án bất động sản có tiềm năng phát triển mạnh để đầu cơ bất động sản vào việc tăng giá trị của tài sản.

Tuy nhiên, đầu cơ bất động sản cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro như giá trị bất động sản có thể giảm, việc đầu tư vào dự án không thành công, hoặc bị các quy định pháp luật liên quan đến bất động sản điều chỉnh. Do đó, những người muốn đầu cơ bất động sản cần phải nghiên cứu thị trường kỹ càng và có kiến thức về luật pháp liên quan đến bất động sản.

Bình Định tăng cường phòng chóng đầu cơ bất động sản

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm hoạt động này phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ bất động sản lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

đầu cơ bất động sản

Các biện pháp như thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản, quản lý chặt chẽ và bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất, xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đây đều là các biện pháp quan trọng nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến đầu cơ bất động sản và giúp đảm bảo công bằng và minh bạch trong thị trường bất động sản.

Việc đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất là một quy trình quan trọng để kiểm soát việc chuyển nhượng đất đai và thu thuế đất đai. Các giao dịch ảo, thổi giá đất và đầu cơ bất động sản có thể gây ra tình trạng bất ổn trong thị trường và làm tăng giá đất, giá bất động sản không hợp lý. Việc quản lý chặt chẽ và bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất là để giảm thiểu việc chia nhỏ đất một cách trái phép và tăng giá đất một cách không hợp lý.

Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành là để đảm bảo việc sử dụng đất được hiệu quả và đúng mục đích, đồng thời tránh việc mất trật tự trong phát triển đô thị và gây ảnh hưởng đến quy hoạch đô thị và đầu cơ bất động sản.

Có kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu cơ bất động sản thông tin kịp thời về quy hoạch của địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời cập nhật đầy đủ thông tin giá đất vào hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh để tránh đầu cơ bất động sản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định, quyết định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định có những chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, việc quản lý, sử dụng đất ngày càng hiệu quả, nguồn thu từ đất tăng; công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ theo quy định pháp luật; công tác lập, quản lý quy hoạch đã có chuyển biến rõ nét, tạo diện mạo mới trong xây dựng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới.

đầu cơ bất động sản

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý đất đai của tỉnh Bình Định vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: chính quyền tại một số địa phương chưa có sự quan tâm đúng mức trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý đất đai; vẫn còn xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng công trình trái phép tại một số nơi trên địa bàn tỉnh.

Việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý lấn, đầu cơ bất động sản, chiếm đất đai tại một số địa phương chưa kiên quyết, kịp thời, đặc biệt có nơi còn bao che, buông lỏng quản lý; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ dự án; công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện còn chậm, chất lượng và tính khả thi chưa cao; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai còn có vụ việc kéo dài.

Nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đất đai, UBND tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị 05, ngày 27/4/2023 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Bài viết liên quan:

Bổ Sung 2 Khu Công Nghiệp Vào Quy Hoạch ở TP.Hồ Chí Minh

Một số biện pháp cơ bản để tránh đầu cơ bất động sản

  1. Kiểm soát tăng giá đất: Bình Định đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiểm soát việc tăng giá đất, trong đó có việc xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá và công bố giá đất đai trên địa bàn. Đồng thời, cũng có quy định về tỷ lệ thấp hơn giá trị thực tế của đất đai đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án đầu tư xã hội.
  2. Công khai thông tin: UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các đơn vị liên quan công khai thông tin về giá đất và đất đai đầy đủ, minh bạch và rõ ràng để tránh tình trạng độc quyền thông tin và việc giá đất bị thổi phồng.
  3. Tăng cường giám sát: UBND tỉnh Bình Định đã thành lập các đội giám sát, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến giá đất và đất đai, đồng thời cũng tăng cường công tác giám sát trên các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án liên quan đến đất đai.

Chính sách tăng cường quản lý về giá đất và đất đai của Bình Định sẽ góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của khu vực, giúp ngăn chặn các tình trạng thổi giá và việc lợi dụng tài sản đất đai để thu lợi bất chính.

One thought on “Bình Định tăng cường phòng chóng đầu cơ bất động sản 2023

  1. Pingback: Khu kinh tế Nam Phú Yên và định hướng thu hút nhà đầu tư - GTA Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon