Quy định về mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ

Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ


Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ được quy định bởi các quy định và luật pháp của từng địa phương hoặc quốc gia cụ thể. Nó có thể khác nhau tùy vào mục đích sử dụng đất, loại đất, khu vực và các yếu tố khác.

Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ là bao nhiêu?

Tuy nhiên, mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ thông thường được tính bằng tỷ lệ phần trăm giữa diện tích xây dựng của ngôi nhà so với diện tích đất. Ví dụ, nếu diện tích xây dựng của một ngôi nhà là 100m2 và diện tích đất là 200m2, thì mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ là 50%.

Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ

Ví dụ, một người “sở hữu” thửa đất 300m2. Mục đích sử dụng 200m2 là đất ở tại đô thị và có 100m2 phù hợp quy hoạch đất ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang.

Vậy mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ của ông là bao nhiêu? Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ được tính trên toàn thửa đất, trên diện tích đất ở tại đô thị hay trên diện tích phù hợp quy hoạch đất ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang?

Bộ xây dựng trả lời câu hỏi

Câu hỏi đặt ra cần được làm rõ thêm vì có nhiều cách hiểu nếu chỉ dựa trên thông tin nêu trong câu hỏi. Cụ thể như, loại giấy tờ “sở hữu” mà trường hợp trên đề cập là giấy tờ gì? Trong 300m2 nói trên có 200m2 thuộc loại đất ở tại đô thị được hiểu là quy định nằm trong giấy tờ thuộc “sở hữu” của ông hay căn cứ bản đồ sử dụng đất mà địa phương ban hành chính thức?

Người sử dụng đất có bản đồ trích lục chỉ rõ nó nằm đâu trên thửa đất 300m2 hay không? 100m2 được ông đề cập là “phù hợp với quy hoạch đất ở hiện hữu cải tạo chỉnh trang” là phù hợp với quy hoạch đô thị ở cấp nào, quy hoạch chung, quy hoạch phân khu hay quy hoạch chi tiết?

Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ

Người này đang sở hữu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một thửa đất ở rộng 300m2, trong đó quy định 200m2 là đất ở tại đô thị, 100m2 là đất khác (thường là đất vườn – CLN).

“Đối chiếu theo đồ án quy hoạch chung hoặc quy hoạch phân khu hiện hành, thửa đất này có 100m2 được xác định là đất ở hiện hữu chỉnh trang, 200m2 còn lại được xác định là loại đất nào đó khác.

Từ các thông tin nêu trên, có thể trả lời như sau:

Do thửa đất thuộc phạm vi đã có quy hoạch đô thị, việc xây dựng trên thửa đất phải tuân thủ quy hoạch đô thị. Ngay cả trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nêu quy định khác thì vẫn phải tuân thủ quy hoạch đô thị hiện hành.

Mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ

Rất có thể đồ án quy hoạch đô thị đã xác định: Một phần thửa đất (100m2) được duy trì chức năng như hiện trạng. Phần còn lại sẽ được thu hồi để chuyển đổi thành chức năng khác, ví dụ đường giao thông, cây xanh, công trình công cộng – dịch vụ…

Đề xuất:

Hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp của bộ Tài Chính

Như vậy, ông chỉ có thể được xây dựng trong phạm vi 100m2 đất ở hiện hữu chỉnh trang mà quy hoạch đô thị xác định và tính mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ trên 100m2 đó.

Quy định về mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ được căn cứ trên đồ án quy hoạch và được quản lý bởi chính quyền địa phương.

Nếu bạn cần biết mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ cụ thể cho khu vực của mình, bạn nên tìm kiếm các quy định địa phương hoặc liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn thêm.

2 thoughts on “Quy định về mật độ xây dựng nhà ở riêng lẻ

  1. Pingback: Dự thảo Luật Đất đai được kiến nghị bổ sung một số quy định về phát triển quỹ đất - GTA Việt Nam

  2. Pingback: Bình Dương triển khai phát triển nhà ở theo nhu cầu người dân - GTA Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon