Thủ tục sang tên sổ đỏ cho chồng khi vợ mất

Thủ tục sang tên sổ đỏ

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành thì trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ hay thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.

Thủ tục sang tên sổ đỏ

“Điều 79. Trình tự, thủ tục sang tên sổ đỏ, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng.

Thủ tục sang tên sổ đỏ cho chồng khi vợ mất

Thủ tục sang tên sổ đỏ
  1. Đăng ký chứng tỏ sở hữu của người chồng: Người chồng cần đăng ký chứng tỏ sở hữu của mình tại phòng đăng ký quản lý nhà đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường của địa phương nơi tài sản đó đặt tại.
  2. Nộp đầy đủ giấy tờ: Người chồng cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ liên quan, bao gồm:
  • Giấy đăng ký chứng tỏ sở hữu của người chồng
  • Giấy đăng ký kết hôn của vợ và chồng (nếu có)
  • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ vợ chồng (nếu có)
  • Giấy chứng tỏ quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác liên quan đến nhà ở.
  1. Thanh toán các khoản phí thủ tục sang tên sổ đỏ: Người chồng cần thanh toán các khoản phí liên quan đến thủ tục này, bao gồm phí làm sổ đỏ, phí chuyển nhượng, phí giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác liên quan đến nhà ở.
  2. Chờ giấy chứng nhận sở hữu: Sau khi hoàn thành thủ tục và thanh toán các khoản phí, người chồng sẽ nhận được giấy chứng nhận sở hữu căn hộ mới cho tài sản này.
Thủ tục sang tên sổ đỏ

Đề xuất:

15 tư duy của một nhà đầu tư bất động sản thành công

Chú ý rằng thủ tục sang tên sổ đỏ này có thể khác nhau đối với từng địa phương, vì vậy người chồng nên tham khảo thông tin tại phòng đăng ký quản lý nhà đất của địa phương nơi tài sản đặt tại để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon