Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 9 danh mục máy móc, thiết bị đã sản xuất được

bo-ke-hoach-va-dau-tu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1081/QĐ-BKHĐT về việc công bố 9 danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được nhằm thúc đẩy sử dụng sản phẩm trong nước và tăng cường năng lực sản xuất trong nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 9 danh mục máy móc, thiết bị

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục này nhằm thúc đẩy sự phát triển sản xuất các loại máy móc, thiết bị trong nước, tăng cường sử dụng sản phẩm trong nước và đáp ứng nhu cầu sản xuất trong các lĩnh vực kinh tế chủ đạo của đất nước.

Cụ thể

Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục I với tổng số 128 mặt hàng);

Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục II với tổng số 294 mặt hàng);

Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục III với tổng số 85 mặt hàng);

Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục IV với tổng số 542 mặt hàng);

Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục V với 652 mặt hàng);

bo-ke-hoach-va-dau-tu-oto

Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư cần cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục VI với 84 mặt hàng);

Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục VII với 02 mặt hàng);

bo-ke-hoach-va-dau-tu-dong-tau

Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông – công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục VIII với 134 mặt hàng);

Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được (Chi tiết tại Phụ lục IX với 121 mặt hàng).

bo-ke-hoach-va-dau-tu-nn

Về nguyên tắc xác định, đối chiếu thông tin, Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, việc xác định hàng hóa trong nước đã sản xuất được phải căn cứ vào “Tên mặt hàng” và “Ký hiệu quy cách, đặc tính kỹ thuật”. Đối với “Mã số theo biểu thuế nhập khẩu” chỉ để tra cứu, việc xác định mã số đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Có thể bạn quan tâm:

Những dấu ấn và xu hướng của ngành xi măng Việt Nam năm 2023

Đúng như bài viết đã đưa ra, các danh mục hàng hóa quy định trong Quyết định số 1081/QĐ-BKHĐT chỉ là một phần trong những hàng hóa trong nước đã sản xuất được và được công bố nhằm thúc đẩy sử dụng sản phẩm trong nước và tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Những hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được nhưng chưa được quy định tại Thông tư này cũng sẽ được sử dụng và tiếp tục sản xuất theo các quy định hiện hành.

Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 09/6/2023.

Trang chủ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: https://www.mpi.gov.vn/Pages/default.aspx

One thought on “Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 9 danh mục máy móc, thiết bị đã sản xuất được

  1. Pingback: Hướng dẫn mới về chế độ kế toán doanh nghiệp của bộ Tài Chính - GTA Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0834149999
icons8-exercise-96 chat-active-icon